ترموول

ترموول

Thermowell_2

ترموول،ساخت ترموول،قیمت ترموول دما یکی از آیتمهای مهم برای عملکرد ایمن و صحیح در فرآیندهای شیمیایی و صنعتی می باشد.زیرا حتی یک خطای کوچک در اندازه گیری ،می تواند باعث بروز خسارات جبران ناپذیری گردد. ترموول(Thermowell) تقریبا تمام اندازه گیری های دقیق دما زمانی صورت می پذیرد که سنسور دما …

ادامه مطلب »