آرشیو برچسب ها: کالیبراسیون

دسامبر, 2015

 • 4 دسامبر

  نقش و اهمیت کالیبراسیون در صنعت

  آزمایشگاههای-کالیبراسیون

  در تمامی نظام های مديريت کيفيت، کنترل تجهيزات اندازه گيری،آزمون، تست و يا به عبارت ديگر کاليبراسيون بخش مهمی را به خود اختصاص داده است. به طوری که بدون استقرار يک نظام کاليبراسيون موثر در سازمان ،بسياری از موارد ديگر را نمی توان به اجرا در آورد و يا حداقل …

اکتبر, 2015

 • 1 اکتبر

  آزمایشگاههای کالیبراسیون

  آزمایشگاههای-کالیبراسیون

   لیست آزمایشگاههای کالیبراسیون ردیف نام آزمایشگاه نام استان کمیت تلفن و نمابر 1 ایران خودرو دیزل تهران الکتریک، دما، فشار، گشتاور 55124221 – 55245897 2 خدمات هوایی پارس تهران الکتریک 48263693 – 44670370 3 مبناسنج تابان تهران ابعاد، فشار، سختی سنجی 22870733 –  22876545 4 فروردین کالا پیمان تهران ابعاد، …